• Bức thư không gửi

    Muốn cắm tặng cậu một bình hoa, muốn pha cho cậu một ấm trà Gửi cậu, người tớ luôn âm thầm yêu quý Có một điều chắc chắn, cậu chính là một đáp án trong hành trình đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi lớn của cuộc đời tớ.  Tớ nhớ ngày tìm ra cậu, là khi tớ…