Hi, mình là Hòa Hòa

Đây là thế giới riêng của mình. Chào mừng bạn đã đến.

Nơi mình chia sẻ về tất cả những gì mà mình yêu thích và đang theo đuổi nó

Chia sẻ về:

  • Các bài tản văn, thơ, truyện tự sáng tác
  • Lối sống của một người bình thường, một bà nội trợ với những công việc hướng về giữ lửa tổ ấm, gia đình và các mối quan hệ
  • Các đầu sách về tản văn, phát triển bản thân, tâm linh vũ trụ, chuyện tình cảm, gia đình, tâm lý học về mối quan hệ, cảm xúc

Kênh:

Website: ngoaihien.com

Fanpage: Ngoài Hiên

Substack: Hành trình hiểu mình