• Sách đã luôn là người bạn đồng hành của mình

    Mình luôn ước mơ có một phòng đọc sách của riêng mình.  Ước mơ ấy có lẽ manh nha từ chiếc giá sách bố đóng cho ba anh em hồi tụi mình còn đi học. Từ mấy miếng gỗ, bố bào nhẵn rồi bắt vít đóng lên tường thành giá sách xịn xò. Những cuốn sách đầu đời được xếp…