• Lời hồi đáp qua những cuốn sách

    Hôm nay, mình tâm sự về chuyện đọc sách đi. (Và đây là những đoạn trích trong những cuốn sách của những tác giả tôi yêu quý) Đã bao giờ, bạn nhận ra tiếng lòng mình đang được hồi đáp lại thông qua những con chữ chưa? Đối với tôi, sách quả thật là một sợi dây kết nối đầy…